Honfi Károly nagymester

"HONFI KÁROLY"
SAKKISKOLA
Nyilvántartási szám: 00504-2008

Vezeti: Honfi György


Képzési programAlapfokú sakkoktatás, heti 4 óra

1. év
2006/2007


A Magyarországon egyedülálló számítógépes sakkoktatás elsődleges célkitűzése az első évben a sakktábla, a sakkfigurák és a sakk szabályainak a megismertetése a gyerekekkel és a vállalkozó szellemű felnőttekkel. A mattadás gyakorlása, alapmattok, egyszerűbb és bonyolultabb mattok. Nagyszámú egy és kétlépéses mattfeladat megoldása, először tábla mellett, majd számítógép mellett, év végére a jobbaknak akár fejben is! Egyszerűbb többlépéses feladatok megoldása. Gyalogvégjátékok, a gyalog bevitele, oppozíció, négyzetszabály. Egyszerű végjátékok. A figurák értéke, a megnyitások alapelvei. Néhány megnyitás. A középjátékok legfontosabb alapelvei. Anyag, tér, idő. Tervkészítés. A játszma írása.

Az első évben megismerkednek a tanulók a legegyszerűbb (angol nyelvű) sakkszoftverek kezelésével, melyeket felhasználunk a nagyszámú feladat gyors, pontos és ellenőrizhető megoldásához. A feladatokat mindenki egyéni tempóban, önállóan oldhatja meg, külön számítógépnél.

A foglalkozások nem nyilvánosak. A foglalkozások elején vagy végén lehetőség van az oktatóval gyakorló játszmák váltására. Lehetőség van továbbá a különböző versenyeken játszott játszmák kielemzésére is. Az oktatás sakktábla és számítógép segítségével, Honfi György irányítása mellett folyik. Az év vége felé már tanácsos sakkversenyeken is részt venni, hogy a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazzák.


A tervezett óraszám: 144 óra + 72 óra (heti 2 óra) otthoni gyakorlás. (Akik heti 4 óránál kevesebbet járnak, azoknak ez a képzési program arányosan hosszabb időre szól.)


A sakkoktatásnál felhasználásra kerülő irodalom:
  1. Maróczy Géza: A modern sakk vezérkönyve
  2. Asztalos-Bán: A sakkjáték elemei
  3. Szabó Zoltán: Kezdő sakkozók könyve
  4. Fekete József: Sakk munkatankönyv 1-4.
  5. Polgár László: Chess training in 5333+1 positions
  6. Németh Zoltán: Schach für anfänger
  7. Ozsváth András: Harcászat 64 mezőn
  8. Alföldi László: 33 sakklecke
  9. Portisch Lajos-Sárközy Balázs: 600 végjáték
10. Honfi György-Négyesi György: Honfi nagymester c. könyve

valamint a Magyar Sakkélet, a Sakkélet és a Magyar Sakkvilág c. újságok egyes számai és a

11. http://sakk.terasz.hu
12. http://sakk.extra.hu

sakkportálok egyes cikkei, weboldalai.


Cím: 1021 Budapest, Tárogató út 40.
Érdeklődni lehet: 06-1/200-8794


MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁROK! Copyright, Honfi György, 2006-2007