Sakk-magazin logo
Üvegsakk készlet
SAKK-LECKÉK

Sakk könyv reklám

ONLINE SAKKISKOLAONLINE
A SAKKOZÁS
világbajnokai
IN MEMORIAM
A sakkjáték szabályai


1. lecke


A sakkot két játékos (személy, csapat, csoport) játssza egy sakktáblán sakkfigurák (bábok) segítségével. Az egyik játékos a világos, a másik a sötét bábokat irányítja. A játék (játszma, parti) célja az ellenfél királyának a megmattolása. Az a játékos győz, akinek ez előbb sikerül. A parti döntetlen eredménnyel is végződhet.

Az alapfogalmak:

A sakktábla:

Sötét

Világos
64 egyenlő méretű, váltakozó színű mezőből álló tábla, amely 32 világos és 32 sötét színű mezőből áll. A mezők a táblán 8 sorban (soronként 8-8 mező) vannak elhelyezve. A játékosok a tábla két szemben levő oldalánál foglalnak helyet úgy, hogy a bal kezüknél sötét, jobb kezüknél pedig világos színű sarokmező van.

Az egyszerűség kedvéért a világos színű bábokkal játszó játékost "Világos"-nak, a sötét színű bábokkal játszó játékost pedig "Sötét"-nek fogjuk nevezni.

A sakktábla geometriája:
Sötét

Világos
A sakktábla 8 sorból áll, amelyeket az arab számokkal jelölünk 1-től 8-ig. Mindig Világos oldaláról kezdjük a számozást.

A fenti ábrán a 6. sort jelöltem be. Minden sor pontosan 4 világos és 4 sötét színű mezőből áll.
Sötét

Világos
A sakktábla 8 függőleges oszlopból, sakk szakszóval vonalból áll, amelyeket az angol abc első 8 betűjével jelölünk: a, b, c, d, e, f, g, h. Az "a" vonal mindig Világos bal kezénél (Sötét jobb kezénél) van.

A fenti ábrán az "e" vonalat jelöltem be. Minden vonal pontosan 4 világos és 4 sötét mezőből áll.
Sötét

Világos
A vonalak betűjelei és a sorok számai segítségével a sakktábla mind a 64 mezőjét megnevezhetjük. Olyan ez, mintha egy koordináta rendszer lenne. Mindig először a vonal betűjelét, aztán a sor számát adjuk meg.

A fenti ábrán például a c2, a d4, az f7 és a h3 mezőket jelöltem meg.
Sötét

Világos
A rézsút, sarkaikkal egymáshoz kapcsolódó, egy egyenesbe eső mezőket átlónak nevezzük. Az átlók mindig azonos színű (világos, vagy sötét) mezőkből állnak. Az átlók hossza változó, a legrövidebb átlók 2 mézőből, a leghosszabbak pedig 8 mezőből állnak. Az átlókat a két végpontjukról nevezzük el. A megnevezés során mindegy, hogy melyik mezőt említjük először.

A fenti ábrán például az a1-h8 és a d1-h5 átlókat jelöltem meg.

A két leghosszabb átlót (ezek 8 mezőből állnak) nagyátlóknak nevezzük. Az a1-h8 átló a sötét nagyátló, a h1-a8 átló pedig a világos nagyátló.Eddigi letöltések száma:
33921

Ellenőrző kérdések


Ez a lecke a http://sakk.terasz.hu
weboldalon megjelent lecke átdolgozott változata.ONLINE SAKKISKOLA Copyright, Honfi György, 2008