Sakk-magazin logo
Üvegsakk készlet
SAKK-LECKÉK

Sakk könyv reklám

ONLINE SAKKISKOLAONLINE
A SAKKOZÁS
világbajnokai
IN MEMORIAM
A sakkjáték szabályai

8. lecke


Az alapfogalmak (folytatás):

A bábok menetmódja:

GYALOG

Az eddig megismert bábokat (király, bástya, futó, vezér, huszár) összefoglaló néven tiszteknek nevezzük.  A gyalogok (népies néven parasztok) alapvetően különböznek a tisztektől. Valamennyi tisztre igaz az, hogy egy üres sakktáblán képes visszatérni arra a mezőre, amelyikről ellépett. Ezt eddig nem hangsúlyoztam, teljesen természetesnek vettük. Továbbá természetesnek vettük azt is, hogy ha a király különleges lépését, a sáncolást nem számítjuk, akkor, a tisztek amelyik mezőre léphetnek, az ott álló ellenséges bábot kiüthetik.

A gyalogok esetében ez nem így van! A gyalogok csak előre, az ellenfél hadállása irányában egyenesen léphetnek. A gyaloggal általában csak egy mezőt haladhatunk előre, kivéve azt az esetet, amikor a gyalog még az alapállásban áll (a világos gyalogok a 2., a sötétek pedig a 7. soron), ekkor a gyaloggal 2 mezőt is léphetünk.

A játszma jegyzésénél a gyalogot külön nem jelöljük.

Az alábbi ábrán vegyük sorra a gyalogok lépéslehetőségeit! Az eddig elmondottak alapján az a4-en álló világos gyalog csak a5-re, a b4-en álló pedig csak b5-re léphet. A d7-en álló sötét gyalog még alaphelyzetben van, ezért léphet mind a d6, mind a d5 mezőre. Ugyanez a helyzet az e2 világos gyaloggal, az alaphelyzetből e3-ra és e4-re is léphet. A g4-en álló világos gyalog csak g5-re, a h5-ön álló pedig csak h6-ra léphet.


Sötét

A gyalogok lépéslehetőségei
Világos


A fenti állásban a gyalogok lehetséges lépéseit a következőképpen írjuk le:
  • a4-a5 vagy röviden a5
  • b4-b5 vagy röviden b5
  • d7-d6 vagy röviden d6
  • d7-d5 vagy röviden d5
  • e2-e3 vagy röviden e3
  • e2-e4 vagy röviden e4
  • g4-g5 vagy röviden g5
  • h5-h6 vagy röviden h6
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a gyalogokkal a játszma során csak előre léphetünk. Emiatt minden egyes gyaloglépést alaposan meg kell fontolnunk, mert amíg a tiszteknél lehetőség van a visszakozásra, a gyalogoklépéseknél ezt már nem tehetjünk meg.

A gyalogok is üthetnek, ugyanúgy, mint a tisztek. A gyalogütés szabályai azonban különböznek a tiszteknél megismert alapelvektől. A gyalogok a közvetlenül előttük, átlós irányban, a szomszédos vonalon álló bábot üthetik ki. Tehát a gyalog egyenesen előre nem üthet!

Sötét
A gyalogütés
Világos

A fenti ábrán világos c4 gyalogja leütheti sötét b5 és d5 gyalogját is, a c5 gyalogját azonban nem! Ha sötét következne lépni, akkor a b5 és a d5 gyalogjával is leüthetné világos c4 gyalogját, a c5 gyalogjával azonban nem! Világos g4 gyalogjával nem tud sem lépni, sem ütni, ugyanez mondható el sötét g5 gyalogjáról is.

Egy gyaloggal mattot adni nem lehet, de kettővel már képzelhető el mattkép. Egy ilyen lehetséges mattképet láthatnak a következő ábrán:
 
Sötét

Világos


Sötét mattot kapott! Királyát az e7 gyalog támadja, a c8 és e8 mezők egyikére sem léphet, mert azokat világos d7 gyalogja kontrollálja. A c7, d7 és e7 mezőket pedig világos királya ellenőrzi (védi a d7 és e7 gyalogokat).

Egy gyaloggal is elképzelhető mattkép, ha az ellenfélnek nem csak királya, hanem egy úgynevezett káros bábja is van. Egy ilyen mattot mutat be a következő ábra:

Sötét
Mattkép gyaloggal
Világos

Sötét mattot kapott. Királyát a g7 világos gyalog támadja. Sötét g7-re és h7-re nem léphet, mert ezeket a mezőket világos királya ellenőrzi, g8-on pedig saját bábja áll. Ha nem lenne g8-on sötétnek futója, oda kiléphetne a királya. A g8 futó ebben az állásban sötét számára káros báb!  


Eddigi letöltések száma:
11540

Ellenőrző kérdések


Ez a lecke a http://sakk.terasz.hu
weboldalon megjelent lecke átdolgozott változata.ONLINE SAKKISKOLA Copyright, Honfi György, 2008